Handicap bør aldrig være en hindring for at have samme livskvalitet som alle andre. Derfor er det vigtigt at kende og forstå dine muligheder, når det kommer til at få offentlig refusion.

Tilskuddet fra det offentlige til indkøb af tilpasset tøj er en vigtig måde at sikre, at alle har lige adgang til kvalitetsprodukter og -hjælpemidler uanset egen formåen.
Selve ansøgningsprocessen er ikke særlig kompliceret. Der skal selvfølgelig fremlægges dokumentation på det ønskede hjælpemiddel og behovet herfor, men derudover er det en forholdsvis enkel proces.

Hvem kan ansøge?

Man kan kontakte kommunen via telefon eller e-mail. Det er ligeså gyldigt som at gå via borger.dk:
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/boern-med-handicap

Serviceloven - Offentligt Tilskud

I Danmark beskriver Serviceloven to mulige tilskud:

  • § 41: kommunalbestyrelsen skal sørge for dækning af nødvendige merudgifter til hjemmeforsørgelse til et barn under 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
  • § 112: kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Andre europæiske lande

Andre europæiske lande har også sociale politikker for at hjælpe handicappede med at købe specielt tilpasset tøj eller udstyr.

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om et offentligt tilskud på vores dedikerede side her nedenfor:
Offentlige tilskud

Hugo Perdigao
Tagget: Services