Corporate Social Responsibility

I VALE gør vi alt for at agere socialt ansvarligt, hvad enten det drejer sig om miljøet, produktionsforholdene tilbage i Portugal eller de forhold, vi har skabt på vores kontor og lager i Danmark.

Med det ultimative mål at have tilfredse kunder og yde den bedst mulige service, tilstræber vi et sundt arbejdsmiljø med glade medarbejdere og pålidelige partnere, der konstant forsøger at forbedre sig, når det kommer til vores virksomheds sociale handlinger.

Faktisk drives VALEs produktionsproces under den etiske standard AMFORI Business Social Compliance Initiative, mest kendt som BSCI®, som er et system, der hjælper virksomheder med gradvist at forbedre arbejdsforholdene og sociale præstationer i deres egen forsyningskæde gennem en fælles adfærdskodeks.

VALE går ind for åbenhed og gennemsigtighed. I alle vores relationer bevarer vi en venlig og imødekommende tone, da vi mener, at denne adfærd styrker ethvert samarbejde mellem mennesker og i høj grad øger vores kundeservice, hvilket bringer glæde til mennesker, der ofte lever i en hård verden.

Mål for bæredygtig udvikling (SDG'er)

VALE er styret af stærke interne værdier og langsigtede mål. Vores succes skal også gavne mennesker med handicaps, påvirke vores samfund og anerkende dem, der gør en ekstra indsats for at skabe livskvalitet for andre i en ofte turbulent og barsk verden. Så snart det er økonomisk rentabelt, vil vi opnå dette ved at oprette en særlig fond, som vil have følgende mål:

• at yde midlertidig økonomisk støtte til nye iværksættere, der ønsker at starte egen virksomhed – i særdeleshed forældre til handicappede børn - der ønsker at arbejde som selvstændige, men som derfor mister retten til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i etableringsperioden

• at bygge et handicapvenligt udlejningssommerhus med alle hjælpemidler inklusiv liftanlæg

Menneskelighed og Bæredygtighed er begge en del af VALEs DNA, der aktivt arbejder med FN's 17 SDG'er - nr. 8, 9 og 12.

Hvert år produceres 62 millioner tons tøj på verdensplan. Tøjindustrien anses for at være en af ​​de mest forurenende i verden, og produktionen af ​​tøj står for over 10 procent af verdens samlede udledning af CO2. Det er endnu mere CO2 end flyvninger og skibsfart tilsammen. VALE agerer ansvarligt og overvejer alle aspekter i produktionskæden for at minimere vores CO2-påvirkning. Vi arbejder efter principperne for ‘Slow Fashion’, hvilket betyder, at vi producerer tøj af højere kvalitet i økologiske stoffer, der holder længere og begrænsede mængder for at undgå overproduktion, ligesom vi arbejder målrettet på at undgå spild. Det vil vi gøre de kommende år gennem tiltag som f.eks ’Upcycling’, ’Zero-waste’, ’Take-back system’ and ’Designers remix’.

Vi sigter mod:

• at blive et uafhængigt Brand

• en vedvarende udvikling styret af FN's 17 SDG'er, der tilbyder produkter med den bedst mulige kvalitet og fremstillet i lande, der respekterer FN's menneskerettigheder (produceret i Portugal), og især ikke går på kompromis med arbejdsforhold, lønninger eller produktkvalitet

• overveje muligheden for at finde beskæftigelse til udsatte mennesker på arbejdsmarkedet, når vi i fremtiden skal træffe strategiske valg vedrørende medarbejdere

• geninvestere overskud på at udvikle nye ideer og nye handicapvenlige løsninger

Du kan læse mere om FN's 17 SDG'ere her
→ 17 Globale mål

Miljø politik

I VALE anerkender vi, at vores forretningsaktiviteter påvirker det naturlige miljø på en række måder.

Vi tilstræber gennem løbende forbedringer på at minimere de negative følgevirkninger på miljøet og jordens naturressourcer, samtidig med at vi beskytter vores medarbejderes sundhed og sikkerhed.

Alle vores produktionspartnere er certificeret efter de bedste internationale standarder i branchen, hvilket sikrer, at de tager positive tiltag for at minimere både produktionsspild og påvirkningen ved ​​deres fremstillingsproces på det omgivende miljø gennem hele produktionskæden.

Zero-waste politik

I VALE tager vi klima venlige aktioner meget seriøst og sigter mod at alle vores kollektioner rammer en nul-affaldsproduktion. Zero-Waste fashion refererer til beklædningsgenstande, der genererer lidt eller intet tekstilaffald i deres produktion. Vores strategi for dette har til formål gennem uddannelse og opmuntring at sikre adfærdsændringer og tankesæt så den enkelte og virksomheder medvirker til at justere forbrugsmønstre i hele vores produktionskæde.

Affaldshierarkiet består af tre punkter: REDUCER, GENBRUG, GENANVEND (i rækkefølge efter virkning)

Det betyder, at det handler om at reducere og genbruge nye ressourcer, skabe et cirkulært system og ikke producere affald eller rester i produktionsfasen. Med andre ord er genbrug af allerede eksisterende varer væsentligt bedre for vores miljø end at producere helt nye varer fra genbrugte eller vedvarende ressourcer.

På baggrund af dette har VALE implementeret adskillige forbruger-Zero-Waste-handlinger for at minimere spild under fremstilling:

Optimering ved udskæring af mønstre: vi optimerer altid vores mønsterskæringsprocesser digitalt på en måde, der resulterer i minimalt tekstilspild

Mindre accessories: vi bruger normalt de resterende stofrester fra tøjproduktionen (kaldet afskær) til at producere andet mindre tilbehør

Emballage: alle vores emballageløsninger er grønne, og vores kunder kan vælge måden deres varer sendes på mellem standard kasser af genbrugspapir eller vores genanvendelige emballage løsning (RE-ZIP®), som gør det muligt at reducere CO2-udledningen med 87 %, reducere vandforbruget med 89 % og reducere træforbruget med 93 %.

Fra et forbruger-Zero-Waste-synspunkt forsøger VALE at eliminere det eventuelle spild, som normalt ville være i slutningen af ​​produktets levetid for en beklædningsgenstand med følgende handling:

Second-Hand online marked: alle vores kunder vil kunne videresælge deres brugte tøj på vores genbrugsmarked i vores webshop (stadig under udvikling...)