Omgørelsesprocenter 2022

Omgørelsesprocenter 2022

Hvis et menneske med handicap søger tilskud til hjælpemidler eller merudgifter, så kan kommunen vælge at give afslag og det uanset om borgeren rent faktisk er berettiget til tilskud. Ansøger har herefter to muligheder – enten at give op eller at anke afgørelsen og så afvente en afgørelse fra Ankestyrelsen.
05. april, 2023 — Tina Sørensen
Offentligt tilskud

Offentligt tilskud

Tilskuddet fra det offentlige til indkøb af tilpasset tøj er en vigtig måde at sikre, at alle har lige adgang til kvalitetsprodukter og -hjælpemidler uanset egen formåen. Selve ansøgningsprocessen er ikke særlig kompliceret, og vi vil med glæde hjælpe dig med den.
08. marts, 2023 — Hugo Perdigao